Frågor och svar

Hur stor roll spelar storleken på huset när man bygger nytt?
Som det alltid brukar vara så finns det från första början redan färdiga hus hos många olika tillverkare och entreprenörer. Detta är normalt att välja för många, men de olika husen är olika stora och erbjuder olika möjligheter. De är inte så lätta att ändra på, så därför gäller det att tänka till hur man vill ha det. Men det finns en skillnad som är ganska stor, nämligen den att ett större enplanshus kommer att kosta dig mer än vad ett 1,5-plans hus kommer att kosta dig. Det beror på att det senare huset inte har lika stora behov av en större, bredare grund – något som behövs till ett större enplans. Och det kostar mer. Så bygg hellre högre än bredare för att hålla nere kostnaderna.

Hur bygger man hus så billigt som möjligt?
Det handlar framför allt om att låta själva konstruktionen av huset gå före det inredningsmässiga. Det betyder att du, och eventuell totalentreprenad, sätter er tillsammans och kollar på alla de mått som kommer att behövas i husets konstruktion för att det lätt och smidigt ska kunna installeras önskad inredning och detaljer, utan att ytterligare arbete behöver komma till. Många firmor pressar också priserna på sina nya hus, där just fokus ligger helt och hållet på konstruktion med så billiga material som möjligt. Det absolut billigaste sättet är att rita allt själv och vara sin egen projektledare, men det kräver både tid och kunskap för att lyckas med det.

Vad är billigast – stenhus eller trähus?
När vi tittar på de olika leverantörerna som finns runt om i landet så är det stenhusen som är de dyrare att bygga.

Ungefär vilka priser kan jag räkna med för ett nytt hus?
Det är som sagt en svår fråga att svara på, eftersom att det finns så mycket annat som spelar in i det slutgiltiga. Men man kan säga att ett nyckelfärdigt trähus som en fabrikant ordnar kommer att kosta någonstans mellan 12 000 och 25 000 kronor per kvadratmeter. Det betyder med andra ord att om du bygger ett hus som är 100 kvadratmeter stort så kan du räkna med att det kommer att kosta dig någonstans mellan 1,2 miljoner upp till 2,5 miljoner, och det är alltså enbart för själva huset, och här räknas inte övriga kostnader med, så som exempelvis försäkringspremie, tomtkostnad, bygglov och installationer.