ROT-avdrag eller inte?

ROT-avdraget är ett avdrag som infördes i Sverige för att kunna underlätta för privatpersoner för att ha råd att anlita hjälp med renoveringar och ombyggnationer. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad, vilket ger en tydlig indikation på vad det är som avses med avdraget. Det handlar alltså om att både privatpersoner och byggfirmor tjänar på att utnyttja ROT-avdraget, där staten för tillfället går in och betalar 30 procent av den arbetskostnad som byggfirman lägger ner på arbetet. Effekten av detta avdrag har visat sig mestadels positiv, där mycket svarta jobb som tidigare har utförts nu istället har blivit vita. Det finns dock mängder av regler kring ROT-avdraget, som man verkligen bör ha koll på innan ett projekt drar igång.

bygge 1

Exempel på när du INTE kan få ROT-avdrag

  • När du inte äger objektet som ska renoveras
  • Om du är närstående med den som ska utföra arbetet
  • Om du bygger helt nytt

Det här betyder alltså att du som går i husdrömmar om planerar att bygga ett helt nytt hus inte kommer att kunna utnyttja ROT-avdraget. Det är dessutom en tidsfrist för dig efter det att huset står klart, där du under ett antal år inte kommer att kunna utnyttja ROT eftersom huset är helt nytt.

Exempel på när du kan få ROT-avdrag

  • När du äger hela eller en del av objektet som ska renoveras
  • Om huset är äldre än fem år
  • Om du bygger en tillbyggnad som kopplas ihop med redan existerande fastighet

På lika många sätt som det inte går att få ROT, så finns det mängder av lägen där du har helt rätt till det. Det ska dock sägas att det finns vissa krav som du måste uppfylla för att ens kunna tänka på denna skattereduktion. Du måste bland annat vara över 18 år och betala skatt i Sverige, och samtidigt är det inte säkert att du kommer att hamna på den högsta nivån av avdrag som idag är 50 000 kronor per år. Nivån som du hamnar på beräknas utifrån hur mycket skatt du betalar.

Med andra ord finns det mycket som måste redas ut innan du vet om du kommer att kunna få ROT-avdrag. Du kan läsa mer om regler och villkor på Skatteverkets hemsida.